Iskolánkról

Intézményünk bemutatása

Intézmény neve: Aparhanti Általános Iskola

Intézmény címe: 7186-Aparhant, Rákóczi u.4.

Intézményünk online elérhetősége: www.aparhantiskola.hu

OM azonosító: 036 300

Fenntartó és működtető: Tamási Tankerületi Központ

Intézményünk két telephelyből áll (1-3. és 4-8. osztály), melyeket egy útszakasz választ el egymástól. 2009-ben nyert pályázaton került felújításra az épület, melyről elfogultság nélkül állíthatom, hogy a tankerület egyik legszebb iskolája. Fenntartói támogatásnak köszönhetően a 2015/2016. tanévben a felújítási munkálatok folytatásra kerültek.

Jelenleg 104 fő tanulónk és 10 főállású pedagógusunk van (Kir-Stat 2016). Minden évfolyamon egy osztálycsoport működik, német nemzetiségi nyelvoktatással. Osztályaink létszáma ötödikben a legalacsonyabb (9 fő), nyolcadikban pedig a legmagasabb (19 fő). Idei tanévünket viszonylag magas, 18 fős első osztállyal indíthattuk. Az alacsony osztálylétszámokból adódóan – fenntartói határozat alapján – összevonásokat kellett alkalmaznunk, melyek az alsó tagozatos népismeretet (1-2. ill. 3-4. osztály), valamint a testnevelés tantárgyakat érintik (5-6. ill. 7-8. osztály).

Tanulóink 35%-a igényli a napközis foglalkozásokat, melyek szintén összevont csoportokban zajlanak (alsó tagozat). Felső tagozatban 4 fő sajátos nevelési igényű tanulónk van, aki habilitációját heti két órában az EGYMI utazó gyógypedagógusai végzik. A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekeink száma 14 fő, az ő fejlesztésüket tanító kollégákkal látjuk el. Hátrányos helyzetű tanulóink létszáma 12 fő, ebből 3 fő halmozottan hátrányos helyzetű. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulónk száma magas, 48 fő. A gyermekek túlnyomó többsége aparhanti, 38%-ban járnak be a környező településekről (Kisvejke, Mucsfa, Nagyvejke, Lengyel). A kis létszámú osztályok előnye mindenképpen a felzárkóztató munka hatékonysága, valamint az egyéni bánásmód lehetőségének megteremtése. Élünk a lehetőségeinkkel és sikerrel alkalmazzuk őket.

Intézményünk szakos ellátottsága kielégítőnek mondható. 7-8. osztályban a testnevelést, illetve felső tagozaton az informatika oktatását óraadó pedagógusok végzik. Szintén a kis létszámú nevelőtestület mellett mindenképp pozitívumként hozható fel az az együttműködés és elfogadás, amit vezetőként is tapasztalok.

Az idei tanévben nagy sikernek tudtuk be, hogy negyedik osztályban bevezethettük az idegen nyelv (angol) oktatását, melyet felmenő rendszerben kívánunk megvalósítani. Szakköreink és a részvevő tanulónk száma is emelkedett a korábbi tanévekhez képest.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.